Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij GlasPro glasstudio en/of haar leveranciers.

Aansprakelijkheid en vrijwaring.

GlasPro glasstudio is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van GlasPro glasstudio zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). GlasPro glasstudio is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.GlasPro glasstudio is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) producten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van GlasPro glasstudio worden aangeboden.

GlasPro glasstudio garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. GlasPro glasstudio garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. GlasPro glasstudio garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

U vrijwaart GlasPro glasstudio voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

image

20 jaar ervaring in huis

Ambachtelijk vakmanschap

image

Uw partner

In onder-nevenaanneming en voor particulieren.

image

Architecten en kerkbesturen

Glaspro maakt en restaureert glas-in-loodramen